top of page

Nota informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

                Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene,  referit in continuare prin acronimul “G.D.P.R.” si ale dispozitiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, va informam ca:

  • Organizatorul targului specializat specializat SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI 6-8 OCTOMBRIE 2023, in persoana K-Fest Solution S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, str. Italiana nr. 21, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/7650/2009, cod unic de inregistrare 25752491, site web www.sib.ro, telefon 0724.220.534,

  • precum si Expozantii carora le veti prezenta spre scanare bratara cu cod QR obtinuta la punctele de acces in targ,

vor prelucra datele cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul ”D.C.P.”, pe care sunteti de acord sa le furnizati prin completarea formularului electronic existent pe platforma on-line (Eventiful) a targului specializat  SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI 6-8 OCTOMBRIE 2023 respectiv: 1. nume si prenume, 2. numar de telefon, 3. adresa de posta electronica.

 

                Organizatorul si Expozantii actioneaza ca Operatori Asociati, in intelesul art. 26 din G.D.P.R., in baza unui acord incheiat intre acestia vizand respectarea drepturilor Dumneavoastra in materie de prelucrare si protectie a D.C.P..

 

                Prelucrarea D.C.P. furnizate de Dumneavoastra se face: 1. in scopul participarii la Actiunile Publicitare organizate in cadrul targului specializat si de a intra in posesia Premiilor, 2. in scop de reclama, promovare, marketing, publicitate a produselor si serviciilor oferite de Expozanti si/sau Organizator, inclusiv a tuturor targurilor specializate ale Organizatorului si 3. in scopul stabilirii gradului Dumneavoastra de satisfactie si a imbunatatirii calitatii targului specializat la care ati participat, scopuri care presupun inclusiv efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului.

 

                Temeiul juridic al prelucrarii D.C.P. mai sus amintite il constituie consimtamantul Dumneavoastra, manifestat explicit prin bifarea casetei SUNT DE ACORD din cadrul formularului electronic de pe platforma  on-line (Eventiful) a targului specializat  SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI 6-8 OCTOMBRIE 2023, conform dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. A G.D.P.R. si art. 12 alin. 1 teza finala Legea nr. 506/2004.

 

                D.C.P. pe care le furnizati sunt destinate utilizarii de catre Operatorii Asociati numai potrivit scopurilor mai sus amintite, urmand a fi dezvaluite (comunicate) catre eventualii subcontractori ai Operatorilor Asociati desemnati cu indeplinirea activitatilor ce se circumscriu scopurilor mai sus amintite.

 

                Prelucrarea D.C.P. se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 2 ani calculat de la finalizarii targului specializat  SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI 6-8 OCTOMBRIE 2023, data la care acestea vor fi sterse in mod automat, cu precizarea expresa ca oricand pana la implinirea acestui termen aveti dreptul  de a solicita Operatorilor Asociati incetarea prelucrarii D.C.P. pe care le-ati furnizat.

 

                Nu sunteti obligat(a) sa furnizati D.C.P., insa refuzul Dumneavoastra are drept consecinta, dupa caz: (i)  imposibilitatea de a primi informatii si comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului despre evenimentele organizate, produsele si serviciile furnizate de catre Operatorii Asociati, inclusiv despre targurile specializate ale Organizatorului (ii) imposibilitatea de a participa la Actiunile Publicitare organizate in cadrul targului specializat SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI 6-8 OCTOMBRIE 2023 si de a intra in posesia Premiilor oferite de catre Operatorii Asociati.

 

                Conform G.D.P.R., beneficiati de: dreptul la informare (art.13 si 14 G.D.P.R.), dreptul de retragere a consimtamantului acordat (art.13 alin.2 lit.C si art.14 alin.3 lit.D G.D.P.R.), dreptul de acces la datele prelucrate (art.15 G.D.P.R.), dreptul la rectificarea D.C.P. (art.16 G.D.P.R.), dreptul la stergerea D.C.P. -dreptul de a fi uitat- (art.17 G.D.P.R.), dreptul la restrictionarea prelucrarii D.C.P. (art.18 G.D.P.R.), dreptul la portabilitatea datelor (art.20 G.D.P.R.), dreptul de a se opune prelucrarii D.C.P. -dreptul de opozitie- (art.21 G.D.P.R.), dreptul de a depune plangeri si sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (art.77 G.D.P.R.), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, bdul G-ral Gh. Magheru nr.28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp.@dataprotection.ro, dreptul la o cale de atac judiciara eficienta (art.78 alin.2 G.D.P.R.).

 

                Pentru DEZABONARE si exercitarea celorlalte drepturi conferite de G.D.P.R., va rugam sa transmiteti responsabilului cu protectia datelor, EXCLUSIV prin posta electronica pe adresa LUCIAN.BAGIA@BAGIA.RO,  o solicitare scrisa, continand cel putin 1. editia targului specializat la care ati participat (ex. Salonul Imobiliar Bucuresti oct. 2022), 2. numarul de telefon si 3. adresa de email cu care   v-ati inregistrat in formularul electronic de pe platforma on-line Eventiful, astfel incat sa fie posibila identificarea rapida a bazei de date in care ati fost inregistrat. Din considerente legate de protectia datelor personale, va rugam ca informatiile de mai sus sa ni le comunicati fie printr-un email criptat (parolat), fie intr-un document/arhiva parolat/a atasat/a unui mesaj email, urmand ca parola sa ne-o transmiteti separat, pe alt canal de comunicare, respectiv pe SMS sau WhatsApp la numarul de telefon 0722.358.392.

 

                Desi procesul de identificare a bazei/bazelor de date in care ati fost inregistrat si a D.C.P. pe care l-ati furnizat este unul de durata, va asiguram pe aceasta cale ca ne straduim sa solutionam cat mai curand solicitarile Dumneavoastra, sens in care, cu respectarea termenului de O LUNA prevazut de art. 12 alin. 3 G.D.P.R., veti fi informat/a in consecinta.

 

                Precizam ca odata cu completarea de catre Dumneavoastra a formularului electronic de pe platforma       on-line (Eventiful) a targului specializat SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI 6-8 OCTOMBRIE 2023, va fi generat si transmis catre Dumneavoastra, in mod automat, un mesaj email continand D.C.P. pe care le-ati furnizat, data si ora furnizarii, precum si continutul prezentei note de informare, mesaj la care va rugam sa nu folositi functia ”raspunde”/”reply”.

 

                Prin urmare, daca sunteti de acord cu prelucrarea D.C.P. conform celor de mai sus, ceea ce presupune inclusiv efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, va rugam bifati caseta SUNT DE ACORD din cadrul formularului electronic de pe platforma on-line (Eventiful) a targului specializat SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI 6-8 OCTOMBRIE 2023, iar daca NU sunteti de acord, va rugam sa inchideti formularul electronic (astfel incat datele personale nu vor fi salvate/prelucrate) si sa va bucurati nestingherit/a de accesul in expozitia SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI 6-8 OCTOMBRIE 2023.

bottom of page