top of page

Regulament Actiune Publicitara 
organizata in scopul stimularii vanzarilor
la targul specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023


 

Sectiunea 1. Organizatorul si temeiul legal

Actiunea Publicitara, referita in continuare si Actiunea, este realizata de catre K-Fest Solution S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Italiana nr. 21, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/7650/2009, cod unic de inregistrare RO25752491, site web www.sib.ro, telefon 0724.220.534, in calitate de organizator al targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023, referita in continuare drept Organizatorul sau KFEST.

Actiunea Publicitara este organizata in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. C din OUG nr. 77/2009 si  se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a efectuat si informarea initiala.
 

Sectiunea 2. Scopul, locul si durata desfasurarii

Scopul Actiunii Publicitare este de a stimula vanzarile de bilete de acces in cadrul targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023 si vanzarile de servicii si produse oferite de catre Expozanti, fara insa a se solicita o taxa de participare suplimentara, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea Participantilor si nici majorarea pretului pe care biletele de acces in cadrul editiilor anterioare ale targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti le-au avut anterior desfasurarii prezentei Actiuni;

Locul de desfasurare a Actiunii este incinta targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023, situat in Palatul Parlamentului din Bucuresti, Sector 5, str. Izvor nr. 2-4, zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului).

Actiunea se va desfasura in perioada 6 octombrie 2023 ora 12:00 – 8 octombrie 2023 ora 16:00, dar nu mai devreme de ora finalizarii festivitatii de premiere. 

Cu toate acestea, Actiunea va inceta de drept inainte de data si ora limita mai sus-mentionate numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila desfasurarea Actiunii.

 
Sectiunea 3. Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare

Prin Participant la Actiunea Publicitara se intelege vizitatorul targului care indeplineste, CUMULATIV, urmatoarele conditii:
-    este o persoana fizica majora (cu varsta de 18 ani sau mai mare), indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta in Romania, dovedite prin documente;
-    a intrat in incinta targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023, prin acces gratuit sau prin plata biletului de acces la targ, oricand in perioada 6 octombrie 2023 ora 12:00 – 8 octombrie 2023 ora 15:00, astfel incat la ora 16:00 a datei de 8 octombrie 2023 sa se poata organiza finala Actiunii Publicitare;
-    s-a inscris in aplicatia Eventiful, la intrarea in incinta targului specializat, cu datele de identificare reale (nume, prenume, numar telefon valid si adresa de email valida), ocazie cu care i s-a eliberat o bratara ce contine un cod QR si un voucher in valoare de 500 eur brut;
-    nu a refuzat sa primeasca bratara ce contine codul QR, voucherul in valoare de 500 eur brut si jetonul de participare la tragerea la sorti oferite de personalul Organizatorului imediat dupa inscrierea in aplicatia Eventiful, la intrarea in incinta targului;
-    intelege sa participe la Actiunea Publicitara, pentru castigarea Premiilor sau a Marelui Premiu oferite de Organizator, prin respectarea regulilor si conditiilor efective ale Mecanismului Actiunii Publicitare.

Nu pot participa la Actiune angajatii Organizatorului si nici rudele de gradul I ale acestora. 

Participarea la aceasta Actiune are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate Participantilor care indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament. 

Participantii raspund de corectitudinea DCP furnizate, care vor fi folosite exclusiv pentru promovarea Actiunii, validarea castigatorilor si inmanarea Premiilor sau a Marelui Premiu.

DCP furnizate vor permite informarea Participantilor asupra premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor Premiilor sau a Marelui Premiu.

Dreptul de participare la Actiune este anulat automat in situatia in care:
-    Participantul furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul DCP, cu ocazia inscrierii in aplicatia Eventiful,
-    Participantul incalca regulile si conditiile efective ale Mecanismului Actiunii.

 
Sectiunea 4. Premiile si impozitele aferente

In cadrul Actiunii Publicitare, Organizatorul ofera doua categorii de premii, respectiv:
-    cate un Premiu in valoare de 500 eur brut, in echivalent lei la cursul BNR valabil in ziua utilizarii sale, care va putea fi utilizat de fiecare Participant EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 1 luna de la data finalizarii targului,
-    Marele Premiu in valoare de 5.000 eur brut, in echivalent lei la cursul BNR valabil in ziua utilizarii sale, care poate fi utilizat EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii targului.

Impozitele aferente premiilor brute vor fi calculate, retinute si platite de catre Organizator, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Premiile pot fi folosite numai pentru plata partiala a preturilor imobilelor achizitionate de la oricare dintre Expozantii participanti la targ.

Pe cale de consecinta, castigatorii Premiilor si al Marelui Premiu NU au posibilitatea de a primi contravaloarea acestor premii in bani.

Premiile in valoare de 500 eur brut NU pot fi instrainate in niciun fel, iar in cazul intrainarii lor cu incalcarea acestei interdictii, acestea se anuleaza de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati, la data instrainarii.

Marele Premiu in valoare de 5.000 eur brut poate fi instrainat in orice mod catre rudele sau afinii pana la gradul al II-lea ale castigatorului Marelui Premiu.

De asemenea, Marele Premiu in valoare de 5.000 eur brut poate fi instrainat in orice mod catre orice alta persoana, insa in acest caz valoarea Marelui Premiu se reduce la jumatate.

Pentru a simplifica formalitatile de utilizare, dovada instrainarii in orice mod o constituie simpla remitere (inmanare) a voucherului aferent premiului de la castigator la o alta persoana.


Sectiunea 5. Mecanismul Actiunii Publicitare

Participantii sunt informati despre Actiunea Publicitara atat pe site-ul oficial al targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti, www.sib.ro, cat si pe banner-ele de la intrarea in incinta targului.

Premiul in valoare de 500  eur brut se acorda fiecarui Participant care incheie un contract de vanzare a unui imobil de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 1 luna de la data finalizarii targului si poate fi folosit EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului de vanzare a unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 1 luna de la data finalizarii targului.

Pentru evitarea oricaror neclaritati si avand in vedere conditiile speciale de instrainare a bunurilor imobile prevazute de legislatia in vigoare, pentru a putea castiga Premiul in valoare de 500 eur brut, oricare Participant trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
-    sa incheie un contract de vanzare in forma autentica (in fata notarului public) a unui imobil cu oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 1 luna de la data finalizarii targului;
-    sa prezinte Expozantului cu care a incheiat contractul de vanzare voucherul in valoare de 500 eur brut primit la intrarea in incinta targului si sa solicite Expozantului acceptarea platii partiale a pretului de vanzare,
-    sa fie de acord ca Expozantul sa faca cunoscute Organizatorului datele contractului de vanzare, in vederea reglarii financiare ulterioare dintre Organizator si Expozant.

In cazul in care Participantul NU indeplineste oricare dintre conditiile cumulative de mai sus, Premiul se anuleaza.

Marele premiu in valoare de 5.000 brut se acorda unui singur Participant, prin tragere la sorti si poate fi utilizat EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii targului.

In acest scop, fiecarui Participant care va intra in incinta targului, prin acces gratuit sau prin plata biletului de acces, oricand in perioada 6 octombrie 2023 ora 12:00 – 8 octombrie 2023 ora 15:00, i se va oferi cate un singur jeton de participare la Actiune.

Castigatorul Marelui Premiu al Actiunii va fi desemnat prin trageri la sorti realizate in doua runde, respectiv:
-    calificarile
-    finala

Un Participant are dreptul doar la o singura tragere la sorti in calificari, pe baza jetonului primit.

Tragerile la sorti din cadrul celor doua runde se vor realiza in mod atractiv, interactiv si distractiv prin intermediul unui mijloc tehnic constand intr-o masa de ruleta, amplasata in zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului), la care Participantii vor utiliza jetoanele primite de la Organizator.

Organizatorul targului NU promoveaza, NU sustine si NU organizeaza jocuri de noroc in incinta Palatului Parlamentului!

Prin urmare, masa de ruleta din incinta targului reprezinta doar mijlocul tehnic prin intermediul caruia, intr-un mod interactiv, atractiv si distractiv, se va realiza tragerea la sorti a castigatorului Marelui Premiu aferent Actiunii organizate conform dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. C din OUG nr. 77/2009.

Tragerile la sorti din calificari se vor se va organiza in mod periodic de catre Organizator, cu un numar minim de un Participant si un numar maxim de zece Participanti, in functie de numarul de Participanti prezenti la masa de ruleta.

In concret, fiecare Participant la o tragere la sorti din calificari va amplasa, la libera sa alegere, jetonul primit DOAR pe unul dintre numerele 0, 1, ... 36 ale mesei de ruleta, INAINTE de aruncarea bilei de catre crupier in ruleta. 

Pentru evitarea oricaror neclaritati, daca un jeton depaseste linia de demarcatie a numerelor pe masa de ruleta, atunci se considera ca jetonul a fost amplasat pe numerele ale caror linie de demarcatie a fost depasita.

Amplasarea jetonului pe mai mult de 1 numar si/sau DUPA aruncarea bilei de catre crupier in ruleta sunt interzise, iar incalcarea acestei interdicitii atrage anularea automata a dreptului de participare la Actiune.

Participantul/Participantii ce a/au amplasat jetonul/jetoanele pe numarul pe care s-a oprit bila ruletei se va/vor califica in runda finala a Actiunii.

Fiecare Participant calificat in runda finala a Actiunii va primi din partea Organizatorului un tichet de participare la runda finala, fara a se proceda la identificarea si prelucrarea DCP ale Participantului respectiv.

Avand in vedere imprejurarea ca:
-    targul se desfasoara intr-o perioada de 3 zile;
-    Participantii provin din toate regiunile tarii;
-    runda finala se va desfasura in ultima zi a targului;
-    este posibil ca nu toti Participantii calificati sa poata participa in finala din cauza ca nu se mai afla in Bucuresti,
Organizatorul acorda Participantilor dreptul de a remite tichetul de participare la runda finala catre orice alt Participant, fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile sau ulterioare, astfel incat posesorul tichetului sa poata participa in runda finala.

Runda finala se va desfasura in data 8 octombrie 2023, incepand cu ora 16:00, in incinta targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023, situat in Palatul Parlamentului din Bucuresti, Sector 5, str. Izvor nr. 2-4, zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului).

Prezenta fizica a Participantilor calificati in finala este obligatorie in data 8 octombrie 2023 incepand cu ora 16:00, in vederea verificarii si preschimbarii tichetelor de participare in runda finala cu jetonanele pentru tragerea la sorti si cu jetoanele martor.

Participantii calificati in runda finala care NU se prezinta fizic in finala pierd dreptul de participare.

Odata cu prezentarea in runda finala, in schimbul tichetului de participare in runda finala, fiecare Participant calificat in runda finala va primi cate doua jetoane, avand acelasi numar, din care unul este jetonul pentru tragerea la sorti si cel de-al doilea este jetonul martor.

Jetonul martor asigura identificarea Participantilor la tragerea la sorti, fara prelucrarea datelor cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul DCP, in sensul ca Participantul care a amplasat pe masa de ruleta jetonul pentru tragerea la sorti avand un anumit numar se identifica cu Participantul care detine jetonul martor avand acelasi numar.

In cel mult 45 minute de la ora 16:00 a datei de 8 octombrie 2023, asigurand toate conditiile de publicitate si marketing aferete acestui moment special al targului, tragerea la sorti in runda finala se va desfasura prin amplasarea jetoanelor pentru tragerea la sorti de catre toti Participantii calificati in runda finala, la libera lor alegere, DOAR pe unul dintre numerele 0, 1, ... 36 ale mesei de ruleta, INAINTE de aruncarea bilei de catre crupier in ruleta.

Amplasarea jetonului pe mai mult de 1 numar si/sau DUPA aruncarea bilei de catre crupier in ruleta sunt interzise, iar incalcarea acestei interdicitii atrage anularea automata a dreptului de participare; daca prin aceasta anulare va ramane un singur Participant, atunci acesta va fi desemnat castigator al Marelui Premiu, indiferent daca bila s-a oprit sau nu pe numerul ales de catre Participant, iar daca prin anulare NU va mai ramane niciun Participant, atunci NU se va desemna niciun castigator al Marelui Premiu.

Va fi desemnat castigator al Marelui Premiu acel  Participant care a amplasat jetonul pe numarul de pe masa de ruleta corespunzator numarului ruletei pe care s-a oprit bila.

In cazul in care pe numarul de pe masa de ruleta corespunzator numarului ruletei pe care s-a oprit bila NU este amplasat niciun jeton, tragerea la sorti se va repeta pana la momentul la care bila ruletei se va opri pe numarul al carui numar corespunzator de pe masa de ruleta are amplasat cel putin un jeton, desemnarea castigatorului Marelui Premiu facandu-se, dupa caz, fie potrivit regulii din paragraful de mai sus, fie potrivit regulilor din paragrafele de mai jos.

In cazul in care sunt DOI sau mai multi Participanti care au amplasat jetoanele pe numarul de pe masa de ruleta corespunzator numarului ruletei pe care s-a oprit bila, atunci se va organiza o noua tragere la sorti prin intermediul ruletei, in care fiecare Participant ramas trebuie sa amplaseze jetonul pentru tragerea la sorti, la libera sa alegere, DOAR pe una dintre casetele NEGRU sau ROSU ale mesei de ruleta, INAINTE de aruncarea bilei de catre crupier in ruleta.

Pentru evitarea oricaror neclaritati, daca un jeton depaseste linia de demarcatie a unei casete NEGRU sau ROSU pe masa de ruleta, atunci se considera ca jetonul a fost amplasat pe casetele ale caror linie de demarcatie a fost depasita.

Amplasarea jetonului cu depasirea liniei de demarcatie a casetei si/sau DUPA aruncarea bilei de catre crupier in ruleta sunt interzise, iar incalcarea acestei interdicitii atrage anularea automata a dreptului de participare la Actiune, iar daca prin aceasta anulare va ramane un singur Participant, atunci acesta va fi desemnat castigator, indiferent daca bila s-a oprit sau nu pe un numar ce are o culoare similara cu cea a casetei aleasa de Participant.

Va fi desemnat castigator al Marelui Premiu acel Participant care a amplasat jetonul pe caseta mesei de ruleta ce are aceeasi culoare cu ce a numarulului ruletei pe care s-a oprit bila.

In cazul in care sunt mai multi Participanti care au amplasat jetonul pe caseta mesei de ruleta ce are aceeasi culoare cu cea a numarulului ruletei pe care s-a oprit bila, precum si in cazul in care bila ruletei s-a oprit pe cifra 0, atunci tragerea la sorti se reia.

Pentru evitarea blocarii desemnarii castigatorului al Marelui Premiu de catre Participantii care inteleg sa amplaseze jetoanele pe o singura caseta din cele doua disponibile (NEGRU sau ROSU), tragerile la sorti mentionate la paragraful de mai sus pot fi repetate de maximum 3 ori, iar daca in urma acestora NU ramane doar un Participant, atunci NU se va desemna niciun castigator al Marelui Premiu.


Sectiunea 6. Festivitatea de premiere, acordarea si utilizarea Marelui Premiu

Festivitatea de premiere a castigatorului Marelui Premiu va avea loc in public, in aceeasi locatie in care s-a desfasurat finala, imediat dupa desemnarea castigatorului Marelui Premiu conform prezentului Regulament.

Prin participarea la Actiunea Publicitara, castigatorul Marelui Premiu este de acord ca, in cazul in care va câstiga Premiul, imaginea sa faciala, numele si prenumele, precum si localitatea de domiciliu sa fie facute publice in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului; in cazul in care castigatorul refuza sa fie facute publice DCP mai                        sus-mentionate, atunci castigul se anuleaza si nu va fi desemnat niciun castigator al Marelui Premiu.

Pentru primirea Marelui Premiu, castigatorul trebuie sa permita Organizatorului sa faca, de indata (pe loc), o copie/fotografie a actului de identitate.

In vederea utilizarii Marelui Premiu, castigatorul acestuia va primi un voucher in valoare de 5.000 eur brut.

Marele Premiu poate fi utilizat de catre castigatorul Marelui Premiu sau de catre orice ruda/afin pana la gradul II cu castigatorul, ori de catre orice alta persoana careia castigatorul i-a instrainat in orice mod Marele Premiu, situatie din urma in care valoarea Marelui Premiu se reduce la jumatate.

Utilizarea Marelui Premiu, se poate face EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii targului.

Pentru evitarea oricaror neclaritati si avand in vedere conditiile speciale de instrainare a bunurilor imobile prevazute de legislatia in vigoare, pentru a putea utiliza Marele Premiu castigatorul Marelui Premiu sau orice ruda/afin pana la gradul II cu castigatorul Marelui Premiu, sau orice persoana careia castigatorul i-a intrainat in orice mod Marele Premiu trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
-    sa incheie un contract de vanzare in forma autentica (in fata notarului public) a unui imobil cu oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii targului;
-    sa prezinte Expozantului cu care a incheiat contractul de vanzare voucherul primit in urma tragerii la sorti si sa solicite acestuia acceptarea platii partiale a pretului de vanzare,
-    sa fie de acord ca Expozantul sa faca cunoscute Organizatorului datele contractului de vanzare, in vederea reglarii financiare ulterioare dintre Organizator si Expozant.

In cazul in care castigatorul Marelui Premiu sau orice ruda/afin pana la gradul II cu castigatorul Marelui Premiu sau orice persoana careia castigatorul i-a instrainat in orice mod Marele Premiu NU indeplineste oricare dintre conditiile cumulative de mai sus, Premiul se anuleaza.

 


Sectiunea 7. Prelucrarea si Protectia datelor cu caracter personal 

Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene,  referit in continuare prin acronimul “GDPR” si ale dispozitiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale tuturor Participantilor, referite in continuare prin acronimul DCP, necesare organizarii Actiunii Publicitare, respectiv: 1. numele si prenumele, 2. numarul de telefon, 3. adresa de email, 4. imaginea faciala cu ocazia filmarii sau a fotografierii tragerilor la sorti (fara insa a se proceda la identificarea Participantilor prin intermediul aplicatiilor de recunoastere faciala), 5. numarul contului bancar de tip IBAN si 6. orice alte date cuprinse in copia actului de identitate, cu precizarea expresa ca doar castigatorilor Premiilor sau a Marelui Premiu le vor fi prelucrate si DCP mentionate la punctele 5 si 6.

Prelucrarea DCP furnizate de Dumneavoastra se face: 1. in scopul participarii la Actiunea Publicitara organizata in cadrul targului si de a intra in posesia Premiilor sau a Marelui Premiu etc., 2. in scop de reclama, promovare, marketing, publicitate a produselor si serviciilor oferite de Organizator.

Temeiul juridic al prelucrarii DCP mai sus amintite il constituie consimtamantul Dumneavoastra, manifestat implicit prin participarea la Actiunea Publicitara, conform dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. A GDPR si art. 12 alin. 1 teza finala Legea nr. 506/2004, consimtamant in lipsa caruia participarea este imposibila,

DCP pe care le furnizati sunt destinate utilizarii de catre Organizator numai potrivit scopurilor mai sus amintite, urmand a fi dezvaluite (comunicate) catre eventualii subcontractori ai Organizatorului desemnati cu indeplinirea activitatilor ce se circumscriu scopurilor mai sus amintite.

Prelucrarea DCP constand in: 1. imaginea faciala a Participantilor se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 5 ani calculat de la data finalizarii targului  Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023.

Prelucrarea DCP constand in: 1. numele si prenumele, 2. numarul de telefon, 3. adresa de email ale Participantilor se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 2 ani calculat de la data finalizarii targului  Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023.

Prelucrarea DCP ale castigatorilor Premiilor sau a Marelui Premiu constand in 1. numele si prenumele, 2. numarul contului bancar de tip IBAN si 3. orice alte date cuprinse in copia actului de identitate, se vor prelucra pe toata durata prevazuta de dispozitiile legale in vigoare privind evidentele contabile in care vor fi inregistrati in mod obligatoriu castigatorii.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati DCP, insa refuzul Dumneavoastra are drept consecinta, dupa caz, imposibilitatea de a participa la Actiunea Publicitara ce face obiectul prezentului Regulament si/sau de a intra in posesia Premiilor sau a Marelui Premiu.

Conform GDPR, beneficiati de: dreptul la informare (art.13 si 14 GDPR), dreptul de retragere a consimtamantului acordat (art.13 alin.2 lit.C si art.14 alin.3 lit.D GDPR), dreptul de acces la datele prelucrate (art.15 GDPR), dreptul la rectificarea DCP (art.16 GDPR), dreptul la stergerea DCP -dreptul de a fi uitat- (art.17 GDPR), dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP (art.18 GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (art.20 GDPR), dreptul de a se opune prelucrarii DCP -dreptul de opozitie- (art.21 GDPR), dreptul de a depune plangeri si sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (art.77 GDPR), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, bdul G-ral Gh. Magheru nr.28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere  (art.78 alin.2 GDPR).
   
Pentru exercitarea drepturilor conferite de GDPR, va rugam sa transmiteti responsabilului cu protectia datelor, EXCLUSIV prin posta electronica pe adresa lucian.bagia@bagia.ro, o solicitare scrisa, continand cel putin 1. editia targului la care ati participat (ex. Salonul Imobiliar Bucuresti - editia noi. 2022), precum si 2. adresa de email si numarul de telefon cu care v-ati inregistrat in formularul electronic de pe platforma on-line Eventiful, astfel incat sa fie posibila identificarea rapida a bazei de date in care ati fost inregistrat. Din considerente legate de protectia datelor personale, va rugam ca informatiile de mai sus sa ni le comunicati fie printr-un email criptat (parolat), fie intr-un document/arhiva parolat/a atasat unui mesaj email necriptat (neparolat), urmand ca parola sa ne-o transmiteti separat, pe un alt canal de comunicare, respectiv pe SMS sau WhatsApp la numarul de telefon 0722.358.392. 

Desi procesul de identificare a bazei/bazelor de date in care ati fost inregistrat si a DCP pe care l-ati furnizat este unul de durata, va asiguram pe aceasta cale ca ne straduim sa solutionam cat mai curand solicitarile Dumneavoastra, sens in care, cu respectarea termenului de o luna prevazut de art. 12 alin. 3 GDPR, veti fi informat/a in consecinta. 

 
Sectiunea 8. Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legea romana. 
Litigiile aparute pe parcursul derularii contractului se vor solutiona pe cale amiabila.

Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, toate litigiile decurgand din prezentul Regulament se vor solutiona de catre instantele de judecata din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, respectiv de catre cele din cadrul Tribunalului Bucuresti, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila privind competenta materiala a instantelor de judecata.


Data primei versiuni a Regulamentului: 21.08.2023

Data actualei versiuni a Regulamentului: 21.08.2023.
 

bottom of page