top of page

Regulament Actiune Publicitara 
organizata in scopul stimularii vanzarilor
la targul specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023


 

Sectiunea 1. Organizatorul si temeiul legal

 

Actiunea Publicitara, referita in continuare si Actiunea, este realizata de catre K-Fest Solution S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Italiana nr. 21, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/7650/2009, cod unic de inregistrare 25752491, site web www.sib.ro, telefon 0724.220.534, in calitate de organizator al targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023, referita in continuare drept Organizatorul sau KFEST.

 

Actiunea Publicitara este organizata in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. C din OUG nr. 77/2009 si  se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a efectuat si informarea initiala.

 

 

Sectiunea 2. Scopul, locul si durata desfasurarii

 

Scopul Actiunii Publicitare este de a stimula vanzarile de bilete de acces in cadrul targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023 si vanzarile de servicii si produse oferite de catre Expozanti, fara insa a se solicita o taxa de participare suplimentara, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea Participantilor si nici majorarea pretului pe care biletele de acces in cadrul editiilor anterioare ale targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti le-au avut anterior desfasurarii prezentei Actiuni;

 

Locul de desfasurare a Actiunii este incinta targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023, situat in Palatul Parlamentului din Bucuresti, Sector 5, str. Izvor nr. 2-4, zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului).

 

Actiunea se va desfasura in perioada 6 octombrie 2023 ora 12:00 – 8 octombrie 2023 ora 16:00, dar nu mai devreme de ora finalizarii festivitatii de premiere.

 

Cu toate acestea, Actiunea va inceta de drept inainte de data si ora limita mai sus-mentionate numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila desfasurarea Actiunii.

 

Sectiunea 3. Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare

Prin Participant la Actiunea Publicitara se intelege vizitatorul targului care indeplineste, CUMULATIV, urmatoarele conditii:

 • este o persoana fizica majora (cu varsta de 18 ani sau mai mare), indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta in Romania, dovedite prin documente;

 • a intrat in incinta targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023, prin acces gratuit sau prin plata biletului de acces la targ, oricand in perioada 6 octombrie 2023 ora 12:00 – 8 octombrie 2023 ora 15:00, astfel incat la ora 16:00 a datei de 8 octombrie 2023 sa se poata organiza finala Actiunii Publicitare;

 • s-a inscris in aplicatia Eventiful, la intrarea in incinta targului specializat, cu datele de identificare reale (nume, prenume, numar telefon valid si adresa de email valida), ocazie cu care i s-a eliberat o bratara (ce contine un cod QR si un numar unic) si un voucher in valoare de 500 eur brut;

 • nu a refuzat sa primeasca bratara si voucherul in valoare de 500 eur brut oferite de personalul Organizatorului imediat dupa inscrierea in aplicatia Eventiful, la intrarea in incinta targului;

 • intelege sa participe la Actiunea Publicitara, pentru castigarea Premiilor sau a Marelui Premiu oferite de Organizator, prin respectarea regulilor si conditiilor efective ale Mecanismului Actiunii Publicitare.

 

Nu pot participa la Actiune angajatii Organizatorului si nici rudele de gradul I ale acestora.

 

Participarea la aceasta Actiune are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

 

Dreptul de participare apartine in exclusivitate Participantilor care indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament.

 

Participantii raspund de corectitudinea DCP furnizate, care vor fi folosite exclusiv pentru promovarea Actiunii, validarea castigatorilor si inmanarea Premiilor sau a Marelui Premiu.

 

DCP furnizate vor permite informarea Participantilor asupra premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor Premiilor sau a Marelui Premiu.

 

Dreptul de participare la Actiune este anulat automat in situatia in care:

 • Participantul furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul DCP, cu ocazia inscrierii in aplicatia Eventiful,

 • Participantul incalca regulile si conditiile efective ale Mecanismului Actiunii.

 

 

Sectiunea 4. Premiile si impozitele aferente

 

In cadrul Actiunii Publicitare, Organizatorul ofera doua categorii de premii, respectiv:

 • cate un Premiu sub forma unui voucher in valoare de 500 eur brut, in echivalent lei la cursul BNR valabil in ziua utilizarii sale, care va putea fi utilizat de fiecare Participant EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 1 luna de la data finalizarii targului,

 • Marele Premiu sub forma unui voucher in valoare de 5.000 eur brut, in echivalent lei la cursul BNR valabil in ziua utilizarii sale, care poate fi utilizat EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii targului.

 

Impozitele aferente premiilor brute vor fi calculate, retinute si platite de catre Organizator, conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

Premiile pot fi folosite numai pentru plata partiala a preturilor imobilelor achizitionate de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, care au acceptat folosirea premiilor in acest fel, care sunt mentionati in lista anexa si care prezinta un semn distinctiv la standul expozitional.

 

Pe cale de consecinta, castigatorii Premiilor si al Marelui Premiu NU au posibilitatea de a primi contravaloarea acestor premii in bani.

 

Premiile in valoare de 500 eur brut NU pot fi instrainate in niciun fel, iar in cazul intrainarii lor cu incalcarea acestei interdictii, acestea se anuleaza de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati, la data instrainarii.

 

Marele Premiu in valoare de 5.000 eur brut poate fi instrainat in orice mod catre rudele sau afinii pana la gradul al II-lea ale castigatorului Marelui Premiu.

 

De asemenea, Marele Premiu in valoare de 5.000 eur brut poate fi instrainat in orice mod catre orice alta persoana, insa in acest caz valoarea Marelui Premiu se reduce la jumatate.

 

Pentru a simplifica formalitatile de utilizare, dovada instrainarii in orice mod o constituie simpla remitere (inmanare) a voucherului aferent Premiului sau Marelui Premiu de la castigator la o alta persoana.

 

In orice caz, pentru utilizarea Marelui Premiu de catre rudele sau afinii pana la gradul al II-lea ale castigatorului Marelui Premiu, cesionarul este obligat sa faca Expozantului dovada gradului de rudenie cu documente originale relevante (certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de mostenitor, adeverinte eliberate de autoritatile publice competente etc.).

 

In cazul in care rudele sau afinii pana la gradul al II-lea ale castigatorului Marelui Premiu refuza sau esueaza sa faca dovada gradului de rudenie cu documente originale relevante (certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de miostenitor, adeverine eliberate de autoritatile publice competente etc.), valoarea Marelui Premiu se reduce la jumatate.

 

 

Sectiunea 5. Mecanismul Actiunii Publicitare

 

Participantii sunt informati despre Actiunea Publicitara atat pe site-ul oficial al targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti, www.sib.ro, cat si pe banner-ele de la intrarea in incinta targului.

 

Premiul in valoare de 500  eur brut se acorda fiecarui Participant care incheie un contract de vanzare a unui imobil de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 1 luna de la data finalizarii targului si poate fi folosit EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului de vanzare a unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 1 luna de la data finalizarii targului.

 

Pentru evitarea oricaror neclaritati si avand in vedere conditiile speciale de instrainare a bunurilor imobile prevazute de legislatia in vigoare, pentru a putea utiliza Premiul in valoare de 500 eur brut, oricare Participant trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

 • sa incheie un contract de vanzare in forma autentica (in fata notarului public) a unui imobil cu oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 1 luna de la data finalizarii targului;

 • sa prezinte Expozantului cu care a incheiat contractul de vanzare voucherul in valoare de 500 eur brut primit la intrarea in incinta targului si sa solicite Expozantului acceptarea platii partiale a pretului de vanzare,

 • sa fie de acord ca Expozantul sa faca cunoscute Organizatorului datele contractului de vanzare, in vederea reglarii financiare ulterioare dintre Organizator si Expozant.

 

In cazul in care Participantul NU indeplineste oricare dintre conditiile cumulative de mai sus, Premiul se anuleaza.

 

Marele premiu in valoare de 5.000 brut se acorda unui singur Participant, prin tragere la sorti si poate fi utilizat EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii targului.

 

In acest scop, fiecarui Participant care va intra in incinta targului, prin acces gratuit sau prin plata biletului de acces, oricand in perioada 6 octombrie 2023 ora 12:00 – 8 octombrie 2023 ora 15:00, va participa in mod automat si gratuit la tragerea la sorti pentru castigarea Marelui Premiu

 

Tragerea la sorti se va desfasura in data 8 octombrie 2023, incepand cu ora 16:00, in incinta targului specializat Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023, situat in Palatul Parlamentului din Bucuresti, Sector 5, str. Izvor nr. 2-4, zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului).

 

Prezenta fizica a Participantilor NU este obligatorie.

 

In cel mult 45 minute de la ora 16:00 a datei de 8 octombrie 2023, asigurand toate conditiile de publicitate si marketing aferente acestui moment special al targului, tragerea la sorti a castigatorului Marelui Premiu se va efectua prin intermediul a 4 voluntari dintre persoanele prezente.

 

Pentru aceasta, Organizatorul va aloca fiecarei inregistrari in baza de date Eventiful realizate pana la ora 15:00:00 a datei de 8 octombrie 2023, cate un numar de participare, in ordinea cronologica a inregistrarilor si va anunta public ultimul numar de participare alocat.

 

Tragerea la sorti a numarului de participare castigator se va realiza prin constituirea aleatoare a numarului de participare, in direct, de catre 4 voluntari dintre persoanele prezente in zona Lounge.

 

In acest sens, reprezentantii Organizatorului vor invita sa urce pe scena oricare 4 voluntari, dintre persoanele prezente in zona Lounge.

 

In ordinea in care au urcat pe scena, fiecare dintre cei 4 voluntari vor comunica reprezentantilor Organizatorului, in direct, la microfon, cate un numar ales de la 0 la 9, care va constitui cate o cifra a numarului de participare castigator.

 

Exemplu, primul voluntar alege cifra 3, al doilea voluntar alege cifra 2, al treiea voluntar alege cifra 4 si al patrulea voluntar alege cifra 0, astfel incat numarul de participare castigator constituit in mod aleatoriu este 3240

 

In cazul in care numarul de participare castigator format ca urmare a alegerii fiecarei cifre de catre cei 4 voluntari este mai mare decat ultimul numar de participare alocat si comunicat public, se reia operatiunea de constituire a numarului de participare castigator.

 

Cei 4 voluntari vor alege cifre pentru desemnarea a 3 numere de participare castigatoare, reprezentantii Organizatorului consemnand fiecare numar de participare castigator, in ordinea in care a fost tras la sorti in acest mod.

 

Desemnarea celor 3 numere de participare castigatoare se va realiza tinand cont de imprejurarea ca este posibil ca anumite inregistrari in baza de date Eventiful sa nu fie eligibile pentru participarea la tragerea la sorti in conditiile Sectiunii 3 Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare din prezentul Regulament, astfel incat Organizatorul sa se asigure ca Marele Premiu va fi castigat totusi de catre un Participant eligibil.

 

In perioada 9-20 octombrie 2023, consilierul juridic al Organizatorului va validarea numarului de participare castigator, prin verificarea indeplinirii conditiilor din Sectiunea 3 Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare din prezentul Regulament.

 

In acest sens, consilierul juridic al Organizatorului va transmite un mesaj electronic pe adresa de email a Participantui caruia i s-a alocat primul dintre cele 3 numere de participare castigatoare si ii va solicita acestuia, ca in termen de cel mult 24 ore de la data si ora comunicarii mesajului email, sa comunice, pe email:

 1. o fotocopie a actului de identitate, in vederea verificarii conformitatii numelui si prenumelui din actul de identitate cu cele inregistrate de catre Participant in baza de date Eventiful,

 2. o declaratie pe propria raspundere ca nu este angajat al Organizatorului si nici ruda de gradul I al vreunui angajat al Organizatorului.

 

Data comunicarii mesajului electronic pe email se considera data si ora expedierii acestuia avand in vedere specificul acestor mijloace de comunicare care asigura transmiterea instantanee a mesajului electronic, indiferent de data si ora la care destinatarul a citit mesajul electronic si/sau fisierele atasate acestuia.

 

In cazul in care:

 • destinatarul mesajului email comunica fotocopia actului de identitate si declaratia pe propria raspundere;

 • numele si prenumele din actul de identitate sunt identice cu cele inregistrate de catre Participant in baza de date Eventiful,

consiliere juridic al Organizatorului va valida castigatorul Marelui Premiu si il va informa in acest sens pentru a se prezenta in vederea ridicarii originale a voucherului Marelui Premiu in valoare de 5.000 eur.

 

Pentru evitarea oricaror neclaritati, va fi desemnat un singur castigator al Marelui Premiu, in persoana Participantului validat in urma operatiunilor de verificare a conditiilor Sectiunii 3 Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare din prezentul Regulament.

 

In oricare dintre situatiile in care:

 • se primeste un mesaj electronic de eroare, generat automat de catre sistemele de comunicare electronica, care atesta ca adresa de email a destinatarului nu este una valida;

 • nu se primeste niciun raspuns de la destinatarul mesajului email;

 • destinatarul mesajului email NU comunica fotocopia actului de identitate si declaratia pe propria raspundere;

 • numele si prenumele din actul de identitate NU sunt identice cu cele inregistrate de catre Participant in baza de date Eventiful,

consilierul juridic va proceda la verificarea celui de-a doilea numar de participare castigator si, daca este cazul, la verificarea celui de-a doilea numar de participare castigator, prevederile de mai sus privind verificarea primului numar de participare declarat castigator.

 

In cazul in care toate cele 3 numere de participare castigatoare vor fi invalidate, Marele Premiu se anuleaza.

 

Organizatorul targului NU promoveaza, NU sustine si NU organizeaza jocuri de noroc in incinta Palatului Parlamentului!

 

Prin urmare, constituirea celor 3 numere de participare castigatoare de catre 4 voluntari dintre persoanele prezente reprezinta doar modul atractiv, interactiv si distractiv de  tragere la sorti a castigatorului Marelui Premiu aferent Actiunii organizate conform dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. C din OUG nr. 77/2009.

 

Pentru evitarea oricaror neclaritati si avand in vedere conditiile speciale de instrainare a bunurilor imobile prevazute de legislatia in vigoare, pentru a putea utiliza Marele Premiu in valoare de 5.000 eur brut, posesorul voucherului in valoare de 5.000 eur trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

 • sa incheie un contract de vanzare in forma autentica (in fata notarului public) a unui imobil cu oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii targului;

 • sa prezinte Expozantului cu care a incheiat contractul de vanzare prezentul voucher si sa solicite acceptarea platii partiale a pretului de vanzare;

 • sa fie de acord ca Expozantul sa faca cunoscute Organizatorului datele contractului de vanzare, in vederea reglarii financiare ulterioare dintre Organizator si Expozant.

 

De asemenea, pentru utilizarea Marelui Premiu de catre rudele sau afinii pana la gradul al II-lea ale castigatorului Marelui Premiu, cesionarul este obligat sa faca Expozantului dovada gradului de rudenie cu documente originale relevante (certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de mostenitor, adeverinte eliberate de autoritatile publice competente etc.).

 

In cazul in care rudele sau afinii pana la gradul al II-lea ale castigatorului Marelui Premiu refuza sau esueaza sa faca dovada gradului de rudenie cu documente originale relevante (certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de mostenitor, adeverinte eliberate de autoritatile publice competente etc.), valoarea Marelui Premiu se reduce la jumatate.

 

In cazul in care posesorul voucherului in valoare de 5.000 eur NU indeplineste oricare dintre conditiile cumulative de mai sus, Marele Premiu se anuleaza.

 

 

Sectiunea 6. Acordarea si utilizarea Marelui Premiu

 

Prin participarea la Actiunea Publicitara, castigatorul Marelui Premiu este de acord ca, in cazul in care va câstiga Marele Premiu, imaginea sa faciala, numele si prenumele, precum si judetul de domiciliu sa fie facute publice in scopuri de marketing si publicitate, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului; in cazul in care castigatorul refuza sa fie facute publice DCP mai sus-mentionate, atunci castigul se anuleaza si nu va fi desemnat niciun castigator al Marelui Premiu.

 

In vederea utilizarii Marelui Premiu, castigatorul acestuia se va prezenta a sediul Organizatorului, situat in Bucuresti, Sector 2, str. Italiana nr. 21 si va primi un voucher in valoare de 5.000 eur.

 

In scopuri de marketing si publicitate, imaginea faciala, numele, prenumele si judetul de domiciliu ale castigatorului Marelui Premiu vor fi afisate de catre Organizator pe site-ul oficial al targului pentru o perioada de 2 ani de la data castigarii Marelui Premiu, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului catre castigator.

 

Marele Premiu poate fi utilizat de catre castigatorul Marelui Premiu al Actiunii Publicitare a SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI EDITIA 6-8 OCTOMBRIE 2023 sau de catre orice ruda/afin pana la gradul II cu castigatorul, ori de catre orice alta persoana careia castigatorul     i-a instrainat in orice mod Marele Premiu, situatie din urma in care valoarea Marelui Premiu se reduce la jumatate.

 

Utilizarea Marelui Premiu, se poate face EXCLUSIV pentru plata partiala a pretului unui imobil achizitionat de la oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii targului.

 

Pentru evitarea oricaror neclaritati si avand in vedere conditiile speciale de instrainare a bunurilor imobile prevazute de legislatia in vigoare, pentru a putea utiliza Marele Premiu posesorul voucherului in valoare de 5.000 eur brut trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

 • sa incheie un contract de vanzare in forma autentica (in fata notarului public) a unui imobil cu oricare dintre Expozantii participanti la targ, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii targului;

 • sa prezinte Expozantului cu care a incheiat contractul de vanzare prezentul voucher si sa solicite acceptarea platii partiale a pretului de vanzare;

 • sa fie de acord ca Expozantul sa faca cunoscute Organizatorului datele contractului de vanzare, in vederea reglarii financiare ulterioare dintre Organizator si Expozant.

 

De asemenea, pentru utilizarea Marelui Premiu de catre rudele sau afinii pana la gradul al II-lea ale castigatorului Marelui Premiu, posesorul voucherului in valoare de 5.000 eur este obligat sa faca Expozantului dovada gradului de rudenie cu documente originale relevante (certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de mostenitor, adeverine eliberate de autoritatile publice competente etc.).

 

In cazul in care rudele sau afinii pana la gradul al II-lea ale castigatorului Marelui Premiu refuza sau esueaza sa faca dovada gradului de rudenie cu documente originale relevante (certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de miostenitor, adeverinte eliberate de autoritatile publice competente etc.), valoarea Marelui Premiu se reduce la jumatate.

 

In cazul in care posesorul voucherului in valoare de 5.000 eur NU indeplineste oricare dintre conditiile cumulative de mai sus, Marele Premiu se anuleaza.

 

 

Sectiunea 7. Prelucrarea si Protectia datelor cu caracter personal

 

Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene,  referit in continuare prin acronimul “GDPR” si ale dispozitiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale tuturor Participantilor, referite in continuare prin acronimul DCP, necesare organizarii Actiunii Publicitare, respectiv: 1. numele si prenumele, 2. numarul de telefon, 3. adresa de email, 4. imaginea faciala cu ocazia filmarii sau a fotografierii tragerilor la sorti (fara insa a se proceda la identificarea Participantilor prin intermediul aplicatiilor de recunoastere faciala), 5. numarul contului bancar de tip IBAN si 6. orice alte date cuprinse in copia actului de identitate, cu precizarea expresa ca doar castigatorilor Premiilor sau a Marelui Premiu le vor fi prelucrate si DCP mentionate la punctele 5 si 6.

 

Prelucrarea DCP furnizate de Dumneavoastra se face: 1. in scopul participarii la Actiunea Publicitara organizata in cadrul targului si de a intra in posesia Premiilor sau a Marelui Premiu etc., 2. in scop de reclama, promovare, marketing, publicitate a produselor si serviciilor oferite de Organizator.

 

Temeiul juridic al prelucrarii DCP mai sus amintite il constituie consimtamantul Dumneavoastra, manifestat implicit prin participarea la Actiunea Publicitara, conform dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. A GDPR si art. 12 alin. 1 teza finala Legea nr. 506/2004, consimtamant in lipsa caruia participarea este imposibila,

 

DCP pe care le furnizati sunt destinate utilizarii de catre Organizator numai potrivit scopurilor mai sus amintite, urmand a fi dezvaluite (comunicate) catre eventualii subcontractori ai Organizatorului desemnati cu indeplinirea activitatilor ce se circumscriu scopurilor mai sus amintite.

 

Prelucrarea DCP constand in: 1. imaginea faciala a Participantilor se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 5 ani calculat de la data finalizarii targului  Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023.

 

Prelucrarea DCP constand in: 1. numele si prenumele, 2. numarul de telefon, 3. adresa de email ale Participantilor se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 2 ani calculat de la data finalizarii targului  Salonul Imobiliar Bucuresti - editia octombrie 2023.

 

Prelucrarea DCP ale castigatorilor Premiilor sau a Marelui Premiu constand in 1. numele si prenumele, 2. numarul contului bancar de tip IBAN si 3. orice alte date cuprinse in copia actului de identitate, se vor prelucra pe toata durata prevazuta de dispozitiile legale in vigoare privind evidentele contabile in care vor fi inregistrati in mod obligatoriu castigatorii.

 

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati DCP, insa refuzul Dumneavoastra are drept consecinta, dupa caz, imposibilitatea de a participa la Actiunea Publicitara ce face obiectul prezentului Regulament si/sau de a intra in posesia Premiilor sau a Marelui Premiu.

 

Conform GDPR, beneficiati de: dreptul la informare (art.13 si 14 GDPR), dreptul de retragere a consimtamantului acordat (art.13 alin.2 lit.C si art.14 alin.3 lit.D GDPR), dreptul de acces la datele prelucrate (art.15 GDPR), dreptul la rectificarea DCP (art.16 GDPR), dreptul la stergerea DCP -dreptul de a fi uitat- (art.17 GDPR), dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP (art.18 GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (art.20 GDPR), dreptul de a se opune prelucrarii DCP -dreptul de opozitie- (art.21 GDPR), dreptul de a depune plangeri si sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (art.77 GDPR), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, bdul G-ral Gh. Magheru nr.28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere  (art.78 alin.2 GDPR).

           

Pentru exercitarea drepturilor conferite de GDPR, va rugam sa transmiteti responsabilului cu protectia datelor, EXCLUSIV prin posta electronica pe adresa LUCIAN.BAGIA@BAGIA.RO,  o solicitare scrisa, continand cel putin 1. editia targului la care ati participat (ex. Salonul Imobiliar Bucuresti - editia noi. 2022), precum si 2. adresa de email si numarul de telefon cu care v-ati inregistrat in formularul electronic de pe platforma on-line Eventiful, astfel incat sa fie posibila identificarea rapida a bazei de date in care ati fost inregistrat. Din considerente legate de protectia datelor personale, va rugam ca informatiile de mai sus sa ni le comunicati fie printr-un email criptat (parolat), fie intr-un document/arhiva parolat/a atasat unui mesaj email necriptat (neparolat), urmand ca parola sa ne-o transmiteti separat, pe un alt canal de comunicare, respectiv pe SMS sau WhatsApp la numarul de telefon 0722.358.392.

 

Desi procesul de identificare a bazei/bazelor de date in care ati fost inregistrat si a DCP pe care l-ati furnizat este unul de durata, va asiguram pe aceasta cale ca ne straduim sa solutionam cat mai curand solicitarile Dumneavoastra, sens in care, cu respectarea termenului de O LUNA prevazut de art. 12 alin. 3 GDPR, veti fi informat/a in consecinta.

 

 

Sectiunea 8. Litigii

 

Prezentul Regulament este guvernat de legea romana.

Litigiile aparute pe parcursul derularii contractului se vor solutiona pe cale amiabila.

 

Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, toate litigiile decurgand din prezentul Regulament se vor solutiona de catre instantele de judecata din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, respectiv de catre cele din cadrul Tribunalului Bucuresti, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila privind competenta materiala a instantelor de judecata.

 

Data primei versiuni a Regulamentului: 21.08.2023

 

Data actualei versiuni a Regulamentului: 06.10.2023.

Lista expozanti care au acceptat folosirea premiilor conform Sectiunea 4:

AXXIS

ROMCO

ALEZZI

LIZIERA DE LAC

ENVOGUE

MY PLACE

TERENURI IN RATE

BCC IMOBILIARE

ARENA TREND RESIDENCE

VIVA CITY

HILS

ODAI CITY GARDENS

PANORAMA CITY

ALONGSIDE

SUDREZIDENTIAL

INTERO

EXPERT INVEST

ETHICAL ESTATE

HOMING IN

BARRIO

Raich Imobiliare

Apulum 94

VICTORY EXCLUSIVE

ALAIDAVA SRL

BENJAMIN STEAU / PSTH

PANGRI IMOB

ACTIVE REALTORS TRUST

NETWORK RESIDENTIAL

LandEstate Imobiliare 

6 ORIGINS VILLAS

bottom of page